художества

галерея 06

шура и лева         лева би-2   лева би-2  

шура и лева   лева би-2   лева би-2   шура-лева   шура  

шура и лева   лева би-2   лева, васильев и шура   сережа и коля   лева и шура  

шура и лева   шура и лева   би-2   би-2 old label   шура и лева